Tájékoztatás a Szülőknek!

discordKedves Szülők, kedves Gondviselők!

Lassan eltelik két hét a digitális oktatásra való átállás óta. Az elmúlt két hétben kollégáim nagyon sok platformot és módszert kipróbáltak, és gyermekeik is általában sikerrel vették az akadályokat. Elemeztük az elmúlt intenzív időszakot és arra jutottunk, hogy iskolai szinten szűkítjük a használt platformok számát, és egyet kötelező lesz mindenkinek az online egyeztetésekhez, tanórákhoz, megbeszélésekhez használni.  Ez a platform a Discord lesz, ahol gyermekeik már régóta nagy biztonsággal mozognak, mostanra mi is megtanultuk a használatát. Emellett a feladatok feltöltésének helye a Google classroom lesz némi türelmi idő után. A Facebook-ot, az ímél-kapcsolatot és a messenger-t igyekszünk minél kevesebbszer használni, hogy a tanulók könnyebben eligazodhassanak. Az E-Krétában vezetjük az órákat és Önök a házi feladatoknál ellenőrizhetik gyermekeik feladatait. Reméljük, hogy ezek a változások könnyebbé és átláthatóbbá teszik a közös munkát.
A Discord-felületen létrehozásra került egy szülői munkaközösségi szoba is, ahová az osztályok két képviselője tud majd bejelentkezni, és teheti fel kérdéseit, fogalmazhatja meg az osztály szülőinek véleményét, amire szinte azonnal reagálni tudunk. A bejelentkezésről Hornungné Bándi Gabriella igazgatóhelyettes fogja Önöket tájékoztatni.

Ügyintézés iskolai ügyekben

  • Iskolatitkárunk, Szántainé Donkó Tímea az info@mechatronika.hu címen várja íméljeiket.
  • A nyári gyakorlattal kapcsolatban keressék legyenek szívesek Pomázi Anitát a gyakorlat@mechatronika.hu címen. Sajnos nem tudjuk, hogy miképpen alakul majd a nyár, de a szervezést mindenképpen elkezdjük.

Az ITM, a helyi önkormányzatok és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum hetente felméri, hogy tudják-e a családokat segíteni azzal, hogy az eddigiekben is kedvezményes étkezésben részesülőket, továbbra is támogassák akár ebédkiszállítással az alábbiaknak megfelelően.
„A Gyvt. 21/B. (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére. Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók, a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére.
Fontos, hogy mivel tanítási szünet nem került elrendelésre a gyemekek ellátását az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított fenti jogosultságok, kedvezmények alapján szükséges biztosítani. Az esetlegesen felmerülő többletkiadásokat, így például az étel kiszállításával kapcsolatos költségeket a központi költségvetési támogatás továbbra is fedezi.”

  • Ha igénybe szeretnék venni ezt a lehetőséget, legyenek szívesek jelezni a zsuzsi@mechatronika.hu címen Nemess Józsefné kolléganőnek, aki megteszi a szükséges lépéseket.

A jelenlegi helyzet senkinek sem könnyű, de mindenben igyekszünk támogatni a családokat és a tanulókat. Ha bármiféle hivatalos információt kapunk az érettségiről, a nyári gyakorlatról, a duális képzésről, azonnal megosztjuk Önökkel. Kérem, ha kérdésük, megjegyzésük lenne, jelentkezzenek nálam ímélen az igazgato@mechatronika.hu címen vagy forduljanak gyermekeik osztályfőnökéhez.
Mindenkinek jó egészséget kívánok üdvözlettel és együttműködésüket köszönve:
Budapest, 2020. 03. 26.
Dr. Majorosi Anna  igazgató

 

Kedves Szülők, Gondviselők!

Röviden szeretném Önöket tájékoztatni mai tantestületei értekezletünk eredményéről és néhány aktuális kérdésről.

Ha gyermekük el szeretné hozni vagy Önökkel hozatni az iskolában felejtett holmijait, akkor ezt holnap vagy holnapután 8:00 és 18:00 között megteheti. Nem kívánjuk korlátozni Önöket mindennapjaik szervezésben, mert összesen az egész iskolából 19 fő jelezte, hogy be szeretne jönni az iskolába. A portán kézfertőtlenítés után jöhetnek be a gyerekek. Egyszerre öt tanuló tartózkodhat az iskolában.

Kérem, jelezzék az osztályfőnöknek, ha gyermekük étkeztetését nem tudják semmiképpen megoldani, mert akkor felvesszük a kapcsolatot az illetékes önkormányzattal.

Kérem, hogy naponta a Kréta felületen keresztül tájékozódjanak a napi tanítás rendjéről. Az elektronikus tanórák holnaptól az aktuális órarend szerint folynak.

  • A Kréta haladási naplóban találják az órák tananyagát és a házi feladatokat, beadandó munkákat és a határidőket. Ezen túlmenően a csoportokat tanító pedagógusok ímélen, Facebook-on, messengeren vagy egyéb fórumokon konzultálnak a tanulókkal. A szakmai gyakorlatokat tanító iskolai és a cégeknél dolgozó pedagógusok is projektfeladatokat fognak adni, és segítik gyermekeiket ezek teljesítésében.
  • Ez a fajta tanítási rend a tanulóktól komoly önfegyelmet, önállóságot és felelős időbeosztást igényel. Ezt segítendő minden tanulónak egy online reflektív naplóban kell naponta rögzítenie aznapi feladatait, előrehaladását és a pedagógussal tartandó kapcsolat intenzitását. A reflektív naplókat az osztályfőnök hetente átnézi és szükség esetén egyeztet a szülőkkel és a pedagógusokkal.  A reflektív naplók elérhetőségét holnap küldjük el a tanulóknak.

Kérjük, hogy támogassák gyermekeiket a mindennapok sikeres menedzselésében. Kollégáim sok új módszert és lehetőséget igyekeznek majd kipróbálni, hogy gyermekük sikeresen teljesítse a tanév követelményeit.

Üdvözlettel és támogatásukat köszönve:  Dr. Majorosi Anna   tagintézmény-vezető

PÉNZ7-2020

20200305_121901

A Magyarországon megrendezésre kerülő PÉNZ7  missziója, hogy

– felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára,
– széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi edukációs projektek terjedését, hasznosulását.
A programsorozatot március 2-6. között rendezték meg, több mint 1100 iskola 207 ezer diákjának mintegy 900 önkéntes szakember tartott 11 500 órát.
A Pénzügyi biztonság a 2020-as PÉNZ7 pénzügyi témája, amely kiemelten fontos ismeretanyag a mindennapi pénzügyek terén és összekapcsolódik a Digitális biztonság témakörrel, mellyel az internet biztonságos használatára hívták fel a figyelmet. Minden évfolyamon tartottunk órákat önkéntes segítőkkel majd a témahét egy iskolai versennyel zárult, ahol tanulóink Gyümölcspiaci és Tőzsdeversenyen mérhették össze tudásukat.
Eredmények:
Gyümölcspiac: 9-10. évf. I. :Pákozdy Norbert 10/N  11-12. évf. I. Belloni Máté 12/C
                                         II:Nagy Alex 10/A                                II. Csupor Bence 12/A
                                         III. Gál Adám 10/B                               III. Lázár Gábor 11/A

Tőzsde: 9-10. évf. I. Pákozdy Norbert, Ternai Szabolcs 10/N, Lengyel Nándor 10/B
                              II. Berecki Máté 9/NY
III. Taferner Dominik 10/A
11-12. évf. I. Kimmel Márton 11/B; Baráth Péter 12/B; Poczik Szabolcs, Baczoni Ádám, Pilinger Péter 12/A; Belloni Máté,Pauer Máté, Zimek Sándor 12/C
                              II. Matyasovszki Márton 11/B
III. Lázár Gábor 11/A; Csupor Bence 12/A
GRATULÁLUNK MINDENKINEK ÉS KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT!
Lukács Anita     További képek

Tájékoztatás

Kedves Szülők, Gondviselők!
Tegnapi levelemhez képest jelentős változás állt be az iskolák életében. Miniszterelnök úr bejelentette, hogy bezárnak az iskolák és digitális eszközökkel támogatott otthoni tanítási/tanulási formában tanulnak gyermekeik és tanítanak kollégáim.
Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy iskolánkban a digitális oktatás feltételei adottak, azaz kollégáink és az iskola rendelkezik megfelelő számú eszközzel, iskolai WIFI-vel. A múlt héten a munkaközösségi értekezleteken már kollégáim egyeztettek arról, hogy saját tárgyukon, tárgyaikon belül milyen megoldásokat látnak. Egységes távoktatási rendszerünk még nincs, de kollégáim közül sokan rendelkeznek már tapasztalatokkal a távoktatás terén akár résztvevőként, akár oktatóként.
A jövő hét első napjaiban szeretnénk kollégáimmal azt a rendszert kialakítani (az ötleteket összehangolni), mely segíti gyermekeiket az önálló otthoni tanulásban. Szeretnénk egy, a tanulók számára számára követhető munkarendet kialakítani, mely alkalmazkodik az egyes osztályok eddigi kommunikációs szokásaihoz.
Ennek érdekében a jövő hét csütörtökre tervezett tanítás nélküli munkanapot áttesszük hétfőre (azaz a hétfő nap tanulóink számára igazgatói szünet lesz), amikor a kollégákkal egyeztetünk a lehetőségekről és kitaláljuk a tanulók támogatásának, feladatainak rendszerét. Szeretném jelezni, hogy elsőként a végzős osztályok munkarendjét fogjuk kidolgozni, hiszen ők most éppen egy nagyon intenzív szakaszban vannak a felkészülés tekintetében.
Kérem, beszélgessenek el gyermekeikkel arról, hogy a digitális oktatás bevezetése nem szünet a számukra, hanem egy intenzív tanulási helyzet, amelyben több az egyéni felelősségük. Az általuk elvégzendő feladatokra osztályzatokat fognak majd kapni, a közös munkatevékenységekben pedig a megadott időben részt kell venniük. Testnevelőink pedig szintén ki fogják találni, hogy mely gyakorlatsorokat kell a tanulóknak otthon mindenképpen elvégezniük (tartásjavító gyakorlatok például), bármennyire is furcsán hangozhat ez még most.
Kérjük, beszélgessenek el gyermekeikkel arról, hogy mindennapi életüket is szervezzék át a hatóságok által javasoltaknak megfelelően.
Kérjük Önöket, hogy a hétvégén ellenőrizzék legyenek szívesek, hogy gyermekeik digitális eszközei rendben működnek-e. Ha valakinek nem lenne gépe vagy otthoni internete, akkor ezen tanulók bejöhetnek az iskolába, ahol a feltételek biztosítottak. Kérem, ha ilyen problémájuk lenne, akkor legyenek szívesek jelentkezni az osztályfőnöknél; mi jelenleg úgy látjuk, hogy egy számítógépes terem megnyitása elegendő lesz. Sokaknak talán hiányozni fog az iskolai közösség, de bármennyire is hiányoznak majd nekünk is a tanulók, sok tanuló egyszerre nem lehet majd az iskolában, azaz baráti találkozóknak most nem tudunk helyszínt biztosítani (a stúdiósoknak sem).
A keddi, legkésőbb a szerdai, napon fognak az osztályfőnökök bővebb tájékoztatást adni a mindennapok digitális tanulásának megszervezéséről. Kérem, forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz.
A kialakult helyzet az egész ország számára ismeretlen, mi is most fogjuk átgondolni, kitalálni azt a rendszert, amivel az elkövetkező időszakban működni fogunk. Ebből adódóan biztosan lesznek változások a tanulói munkarendekben is tapasztalataink függvényében. Kérem, kövessék gyermekeik mindennapjait most egy picit még nagyobb odafigyeléssel, mert néhány tanuló biztosan elveszettebbnek fogja magát érezni ebben az új helyzetben (amit talán nem is akar az elején beismerni).
Köszönjük, hogy az eddigiekhez hasonlóan támogatnak bennünket. Örömmel vesszük visszajelzéseiket és segítségüket.
A változásokról igyekszünk folyamatosan tájékoztatni Önöket.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a hétvégére üdvözlettel: Dr. Majorosi Anna