Bizonyítvány másodlat kérése

Bizonyítvány másodlat kiállítása

Letölthető nyomtatvány

A 20/2012 EMMI rendelet 96. § (6) pontja alapján: Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki.

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
–       Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, melyik évben hol végzett, milyen tagozaton, melyik osztályban, valamint az érettségi vagy szakmunkás vizsgáról, vagy a szakközépiskolai bizonyítványról kér másodlatot.

Az 1990. évi XCIII. törvény 29.§(4) bek. alapján az illeték mértéke 2.000.-Ft, melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.
Névváltozás miatt igazgatási díjat kell fizetni, melynek mértéke a mindenkori minimálbér 10 %-a, melyet az iskolában kell befizetni.

Ügyintézési határidő max. 30 nap