Ebédbefizetés

Közlemény

A rendkívüli helyzetre tekintettel a 2020. március 16-tól az étkezések lemondása külön jelzés nélkül is elfogadásra került, nem hárítjuk át a szülőre a le nem mondás következményeit!
A befizetett 2020. március és április havi térítési díjak – a lemondásoknak megfelelően – jóváírásra kerülnek a következő étkezési hónapban, amit jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, mikor lesz.

Ha a szülő a jóváírást nem fogadja el, vagy gyermeke az idei tanévben befejezi a tanulmányait az adott köznevelési intézményben (pl. érettségi miatt), kérheti a befizetett összeg visszafizetését olyan formában, ahogyan a befizetést teljesítette (átutalás vagy készpénz). Átutaláshoz a számlaszámot, számlatulajdonos nevét meg kell adnia.

A készpénzes visszafizetésre – a járványügyi helyzetre való tekintettel, minimalizálva a személyes kontaktust – várhatóan csak április közepén kerülhet sor. Erről a későbbiekben újra tájékoztatni fogunk mindenkit.
Létrehoztunk egy központi e-mail címet, amelyet kérem, továbbítsatok a szülők felé. Ezen az új e-mail címen keresztül tudnak érdeklődni, információt kérni étkeztetési ügyekkel kapcsolatosan (helyzet@eszgsz.hu).

Amennyiben az ügyeleti étkezéssel kapcsolatban szülői igény változik (pl. nem tudja már az otthoni felügyeletet biztosítani, vagy hátrányos helyzetű, vagy kedvezményes étkezésre jogosult a gyermek), az étkezési igényről szíveskedjetek bejelentést tenni a GSZ központ felé.
Áprilisi rendkívüli ellátást csak befizetés előre teljesítése esetében tudunk befogadni.
Minden más esetben az igénybe vételi szabályok ugyanazok.
Alap esetben csak meleg ebéd, kollégiumi ellátás során a R.E.V. az igénybe vehető, étkező létszám függő, tudunk e meleg ellátást biztosítani.
Ha a kollégiumi létszám a kollégiumon belül 10 fő alatti, csak hideg csomag formájában biztosítjuk az ellátást. Jó munkát, nagyon jó egészséget kívánunk mindenkinek.

Üdvözlettel:
Simonné dr. Németh Katalin
igazgató megbízásából
ESZGSZ
2020. március 16.

 

Tisztelt Szülők!

Információk a 2019/2020-as tanévben az iskolában étkező diákok számára:

Minden étkezőnek étkezési igénylőlapot kell kitöltenie, amelyhez kedvezményes ebéd igénylése esetén a szükséges igazolásokat is mellékelni szükséges.

6. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Adatlap diétás étkezést igénylők részére
Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás
Nyilatkozat átutalással fizető szülők részére
Szándéknyilatkozat és igénylőlap
Szülői levél

Az ebéd befizetését személyesen vagy banki átutalással is megtehetik.
Az átutalás teljesítéséhez az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Étkezés térítési díj alszámla száma:
OTP 11784009-15793803-10010000
A megjegyzés rovatba fel kell tüntetni az intézmény azonosítóját (MSZKI), a tanuló nevét, osztályát.
Átutalás esetén a befizetési bizonylat szkennelt változatát a zsuzsi@mechatronika.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek.

Ebédlemondás: A 143 melléken, 9 óráig lehetséges lemondani a MÁSNAPI ebédet.

A szeptemberi étkezést 2019.08.27-2019.08.29-ig lehet befizetni az iskola pénztárában 8.00-12.00 óra között.

teljes árú: 350,50 Ft/ 1 nap    50%-os:  175,26 Ft / 1 nap

  étkezési
napok
száma
befizetés teljes árú 50%
Január  20 nap  2019.12.10- 2019.12.12.
Pótbefizetés: december 16.
 7 010 Ft  3 505 Ft
Február  18 nap  2020.01.13-01.15
Pótbefizetés: január 20.
 6 310 Ft  3 155 Ft
Március
 21 nap  2020.02.10-02.12
Pótbefizetés: február 17.
 7 360 Ft  3 680 Ft
Április
 17 nap  2020.03.09-03.11
Pótbefizetés: március 16.
 5 960 Ft  2 980 Ft
Május
 20 nap  2020.04.06-04.08
Pótbefizetés: április 16.
 7 010 Ft  3 505 Ft
Június
 10 nap  2020.05.11-05.13
Pótbefizetés: május 18.
 3 505 Ft  1 752 Ft

Minden vélemény számít!