Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

Étkezés igénylése 2021.

2020. november 11-től november 30-ig a lemondott napok száma átlagosan 14 nap. Ezeknek a napoknak a jóváírása megtörténik a 2021. január hónapra szóló étkezések megrendelésekor.

Az étkezés megrendelése nem lesz automatikus az ÉSZGSZ gazdasági ügyintézői részéről, csak abban az esetben biztosítjuk az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére.

A szülők az étkezési igények leadását 2021. január 5-ig tudják írásban kezdeményezni az oktatási intézmény, térítési díjakat beszedő ügyintézőjénél: Gellénné Siket Edit étkezési ügyintéző mobil: +3670/621-69-90 új e-mail: etkezes.mechatronika@gmail.com

Az étkezési térítési díjak befizetése átutalással történik. Kérem, a számla megérkezése előtt ne utaljanak.


Kedves Szülők!

Az ebéd készpénzes fizetési lehetősége NOVEMBER hónaptól megszűnik. Az étkezési díj befizetéséhez e-mailben kapják meg a számlát, minden hónap 10-15 között. Azok a diákok, akik nem tudták befizetni novemberi ebédjüket a megadott készpénzfizetési napokon, kérem, jelezzék! Megértésüket köszönjük!

A gondnok@mechatronika e-mail cím az étkeztetési ügyintézéssel kapcsolatban megszűnik.

  • Az átutalás teljesítéséhez az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Étkezési díj
    alszámla száma:
    OTP 11784009-15793803-10010000
    A megjegyzés rovatba fel kell tüntetni az intézmény azonosítóját (Mechatronikai Technikum),   a tanuló nevét, osztályát.
  • Ebédlemondás: előző napon írásban,  8 óráig lehetséges lemondani a MÁSNAPI ebédet.

Elérhetőségek:
Gellénné Siket Edit
+3670/621-69 90
etkezes.mechatronika@gmail.com

 


A Hibrid órarend bevezetése miatt, mely folyamatosan változik, minden osztály digitális oktatási napján automatikusan lemondjuk az ebédet. A lemondott napok a következő hónapban jóváíródnak. Kérem a diákokat, minél előbb jelezzék, ha a konyhán azt a választ kapják „nem vagy a listán”! Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük!

Információk a 2020/2021-es tanévben az iskolában étkező diákok számára:

Nyomtatványok:
Minden étkezőnek: „Szándéknyilatkozat és igénylőlap” -ot kell kitöltenie,
Átutalás esetén,Nyilatkozat ” –ot, melyen kérjük, olvashatóan feltüntetni azt az email címet, melyre a számlát küldhetjük.

Kedvezményes ebéd igényléséhez az alábbi igazolásokat is mellékelni szükséges:

Három vagy több gyermek:
Családipótlék folyósítását igazoló bizonylat, vagy MÁK igazolás az emelt összegről
Szándéknyilatkozat
8.sz. melléklet

Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatás
Határozat (igényelhető: Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, /Kormányablak)
Szándéknyilatkozat
8.sz. melléklet

Tartósan beteg:
Szakorvosi igazolás
Szándéknyilatkozat
8.sz. melléklet

6. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Adatlap diétás étkezést igénylők részére
Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás
Nyilatkozat átutalással fizető szülők részére
Szándéknyilatkozat és igénylőlap
Szülői levél

teljes árú: 350,50 Ft/ 1 nap    50%-os:  175,26 Ft / 1 nap

étkezési
napok
száma
befizetés teljes árú 50%
Szeptember  22 nap  2020.08.25- 2020.08.27.  7 711 Ft  3 855,72 Ft

 

Minden vélemény számít!