Közzétételi lista

 mechaweb_com_04 Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.
 mechaweb_com_04 A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,  Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
 mechaweb_com_04 A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program, a gyakornoki szabályzat.
 mechaweb_com_04 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Történelem szakos középiskolai tanár
Matematika szakos középiskolai tanár
Fizika szakos középiskolai tanár
Kémia szakos középiskolai tanár
Biológia – földrajz szakos középiskolai tanár
Angol nyelv szakos középiskolai tanár
Informatika szakos középiskolai tanár
Német szakos középiskolai tanár
Gépészmérnök tanár
Villamos mérnök tanár
Testnevelés szakos középiskolai tanár
5 fő
3 fő
5 fő
5 fő
1 fő
1 fő
4 fő
2 fő
3 fő
5 fő
8 fő
3 fő
 mechaweb_com_04 A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.
1 fő rendszergazda
1 fő iskolatitkár
1 fő könyvtáros
felsőfokú végzettség
középfokú végzettség
felsőfokú végzettség
 mechaweb_com_04 Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei.
Országos Kompetencia-mérés 2013, 2014,  2015,  2016
 mechaweb_com_04 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai.
2016/2017 tanév:  Évismétlő: szakközép: 15 fő,  lemorzsolódás: 22 fő
2015/2016 tanév:  Évismétlő: szakközép: 26 fő,  technikus: 1 fő, összesen 27 fő, lemorzsolódás: 16 fő
 mechaweb_com_04 Az érettségi vizsgák átlageredményei. / 2016 tavasz

12. A

12. B

13.N

Magyar nyelv és irodalom

3.5

2.9

3.2

Matematika

3.00

2.3

3.1

Történelem

3.2

2.8

3.1

Angol

3.9

2.9

3.7

Német

3.4

 –  –
Földrajz

 5
Testnevelés  – 3.3

3.2

Fizika

 4.0
Informatika

3.6

3.3

3.5

Elektonikai alapismeret  3.1 2.4 3.0
Középszinten

3.4

2.9

3.5

 

 mechaweb_com_04 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei.
 mechaweb_com_04 Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (Házirend)
 mechaweb_com_04 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje. (SzMSZ)
 mechaweb_com_04 Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
2016. október 1.jelentkezesi_lap_fekete_2
9.A     30
9.B     32
9.C    30
10 A   27
10.B   20
10.N   28
11.A   22
11.B   29
11.N   23
12.A   21
12.B   22
12.N  20
14.T  31
Összesen:       335     fő

Minden vélemény számít!