Közzétételi lista

 mechaweb_com_04 Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.
 mechaweb_com_04 A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,  Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
 mechaweb_com_04 A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program, a gyakornoki szabályzat.
 mechaweb_com_04 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Történelem szakos középiskolai tanár
Matematika szakos középiskolai tanár
Fizika szakos középiskolai tanár
Biológia – földrajz szakos középiskolai tanár
Angol nyelv szakos középiskolai tanár
Informatika szakos középiskolai tanár
Német szakos középiskolai tanár
Gépészmérnök tanár
Villamos mérnök tanár
Testnevelés szakos középiskolai tanár
4 fő
4 fő
5 fő
5 fő
1 fő
6 fő
2 fő
1 fő
5 fő
7 fő
3 fő
 mechaweb_com_04 A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.
1 fő rendszergazda
1 fő iskolatitkár
1 fő könyvtáros
1 fő laboráns – ügyintéző
1 fő iskolapszichológus
felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség
 mechaweb_com_04 Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei.
Országos Kompetencia-mérés 2013, 2014,  2015,  2016, 2017, 2018, 2019
 mechaweb_com_04 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai.
2020/2021 tanév: Évismétlő: 2 fő, lemorzsolódás: 5 fő
2019/2020 tanév: Évismétlő: 21 fő, lemorzsolódás: 13 fő
2018/2019 tanév: Évismétlő: 26 fő, lemorzsolódás: 24 fő
2017/2018 tanév: Évismétlő: 17 fő, lemorzsolódás 10 fő
2016/2017 tanév:  Évismétlő: szakközép: 15 fő,  lemorzsolódás: 22 fő
2015/2016 tanév:  Évismétlő: szakközép: 26 fő,  technikus: 1 fő, összesen 27 fő, lemorzsolódás: 16 fő
 mechaweb_com_04 Az érettségi vizsgák átlageredményei. / 2020 tavasz
 Középszint:

12. A

12. B

12.C

Magyar nyelv és irodalom

4,00

3,74

3.10

Matematika

3,17

2.81

3,00

Történelem

3,67

3,52

3,00

Angol

4,00

3,88

3,3685

Német

3,22

 –  –
Testnevelés

5,00

5
Informatika

3,5

Automatikai és elektonikai ismeretek 2,90 2,63
Mechatronikai ismeretek  – 2,29  –
ÁTLAG: 3,53 3,25 3,12

Kiemelkedő eredményt ért el angol emelt szinten 16 diákunk, az érettségijük átlaga: 4,65 lett.

 mechaweb_com_04 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei.
 mechaweb_com_04 Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (Házirend)
 mechaweb_com_04 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje. (SzMSZ)
 mechaweb_com_04 Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
2020. szeptember 1.jelentkezesi_lap_fekete_2
Nappali:9.A     29
9.B     27
9.NY    31
9.N     31
10 A   26
10.B   26
10.N   23
11.A   23
11.B   32
11.N   22
12.A   18
12.B   13
1/13.T  14
5/13 TA  27
5/3 TM 20
2/14 T   8
Összesen:       370 fő

Minden vélemény számít!