Közzétételi lista

 mechaweb_com_04 Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.
 mechaweb_com_04 A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,  Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
 mechaweb_com_04 A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program, a gyakornoki szabályzat.
 mechaweb_com_04 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Történelem szakos középiskolai tanár
Matematika szakos középiskolai tanár
Fizika szakos középiskolai tanár
Biológia – földrajz szakos középiskolai tanár
Angol nyelv szakos középiskolai tanár
Informatika szakos középiskolai tanár
Német szakos középiskolai tanár
Gépészmérnök tanár
Villamos mérnök tanár
Testnevelés szakos középiskolai tanár
3 fő
3 fő
5 fő
5 fő
1 fő
5 fő
2 fő
2 fő
5 fő
10 fő
3 fő
 mechaweb_com_04 A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.
1 fő rendszergazda
1 fő iskolatitkár
1 fő könyvtáros
1 fő laboráns – ügyintéző
1 fő iskolapszichológus
felsőfokú végzettség
középfokú végzettség
felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség
 mechaweb_com_04 Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei.
Országos Kompetencia-mérés 2013, 2014,  2015,  2016, 2017, 2018
 mechaweb_com_04 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai.
2019/2020 tanév: Évismétlő: 21 fő, lemorzsolódás: 13 fő
2018/2019 tanév: Évismétlő: 26 fő, lemorzsolódás: 24 fő
2017/2018 tanév: Évismétlő: 17 fő, lemorzsolódás 10 fő
2016/2017 tanév:  Évismétlő: szakközép: 15 fő,  lemorzsolódás: 22 fő
2015/2016 tanév:  Évismétlő: szakközép: 26 fő,  technikus: 1 fő, összesen 27 fő, lemorzsolódás: 16 fő
 mechaweb_com_04 Az érettségi vizsgák átlageredményei. / 2018 tavasz

12. A

12. B

12.C

Magyar nyelv és irodalom

3.68

3,56

3.53

Matematika

3,5

2.69

2,88

Történelem

3.29

3,63

3,21

Angol

4,15

3,67

3,85

Német

2,83

 –  –
Gépészet

2,5
Informatika

3

2,5

Villamosipar és elektonikaismeret 3,36 2,63 2.53
Középszinten

3.42

3,23

3.18

 

 mechaweb_com_04 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei.
 mechaweb_com_04 Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (Házirend)
 mechaweb_com_04 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje. (SzMSZ)
 mechaweb_com_04 Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
2019. szeptember 1.jelentkezesi_lap_fekete_2
Nappali:9.A     29
9.B     30
9.NY    31
9.N     22
10 A   24
10.B   31
10.N   23
11.A   19
11.B   12
12.A   25
12.B   24
12.C  21
1/13.T  9
5/13 T  28
Összesen:       328 fő

Minden vélemény számít!