Közzétételi lista

 mechaweb_com_04 Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.
 mechaweb_com_04 A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,  Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
 mechaweb_com_04 A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program, a gyakornoki szabályzat.
 mechaweb_com_04 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Történelem szakos középiskolai tanár
Matematika szakos középiskolai tanár
Fizika szakos középiskolai tanár
Kémia szakos középiskolai tanár
Biológia – földrajz szakos középiskolai tanár
Angol nyelv szakos középiskolai tanár
Informatika szakos középiskolai tanár
Német szakos középiskolai tanár
Gépészmérnök tanár
Villamos mérnök tanár
Testnevelés szakos középiskolai tanár
5 fő
3 fő
5 fő
5 fő
1 fő
1 fő
5 fő
2 fő
3 fő
5 fő
8 fő
3 fő
 mechaweb_com_04 A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.
1 fő rendszergazda
1 fő iskolatitkár
1 fő könyvtáros
1 fő laboráns – ügyintéző
felsőfokú végzettség
középfokú végzettség
felsőfokú végzettség
középfokú végzettség
 mechaweb_com_04 Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei.
Országos Kompetencia-mérés 2013, 2014,  2015,  2016
 mechaweb_com_04 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai.
2017/2018 tanév: Évismétlő: 17 fő, lemorzsolódás 10 fő
2016/2017 tanév:  Évismétlő: szakközép: 15 fő,  lemorzsolódás: 22 fő
2015/2016 tanév:  Évismétlő: szakközép: 26 fő,  technikus: 1 fő, összesen 27 fő, lemorzsolódás: 16 fő
 mechaweb_com_04 Az érettségi vizsgák átlageredményei. / 2017 tavasz

12. A

12. B

12.N

Magyar nyelv és irodalom

3.43

3,05

3.7

Matematika

2,74

2.39

3.5

Történelem

3.3

2.68

3.6

Angol

3.2

2.56

3.9

Német

2,57

 –  –
Testnevelés  5

Gépészet

2,3
Fizika

4

Informatika

4

Villamosipar és elektonikaismeret  2,4 3.1
Középszinten

3.03

2.63

3.72

 

 mechaweb_com_04 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei.
 mechaweb_com_04 Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (Házirend)
 mechaweb_com_04 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje. (SzMSZ)
 mechaweb_com_04 Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
2017. szeptember 1.jelentkezesi_lap_fekete_2
Nappali:9.A     30
9.B     26
9.NY    30
10 A   31
10.B   34
10.C   29
11.A   24
11.B   19
11.C   24
12.A   21
12.B   27
12.N  19
5/13.T  37
Összesen:       352     főEsti:
KKV.I. 13 fő
KKV.II. 14 fő

Összesen: 379 fő

Minden vélemény számít!