Gépészet szakmacsoport

 gépész szakmacsoportos képzés kimenetele a négy év elvégzése után az érettségi, ahol kötelezően választható a szakmai tantárgy. A vizsga feljogosítja a diákot bizonyos munkatevékenységek betöltésére. Az érettségi után iskolánkban mechatronikai technikus végzettséget szerezhetnek a tanulók. A szakképzési kerettanterv gépészet ágazatra vonatkozó része a fegyverműszerész és a gépgyártás-technológiai technikus szakképesítésekre is  vonatkozik.

DSCF0416

Az iskolában kifutó rendszerben zajlik még a régi, 2011-es központi program alapján a mechatronikai technikus képzés. A szakma az elektrotechnika-elektronika ágazaton belül helyezkedett el, de a kerettanterv nagymértékben tartalmazott gépészeti ismereteket is. Ennek oktatására jól felszerelt tanműhelyekkel, laborokkal rendelkezünk. Az iskola mindössze 20 éves múltjából adódóan a berendezések korszerűek.

A kerettanterv alapján a szakmai munkaközösség kidolgozta a helyi tantervet, melynek  összeállításakor elsődleges szempont volt az iskola oktatási eszközeinek maximális kihasználása, a diákok minél több eszközzel való megismertetése és az ismeretek minél mélyebb megalapozása, megértése. Fontos dolognak tartottuk azt is, hogy a mechatronika – ami a mechanikát, elektronikát, és informatikát tartalmazza – az oktatás területén is összekapcsolódjon, kapcsolódásuk, egymásra épülésük, kölcsönös függőségük a tantárgy tartalmában is jelen legyen.

DSCF0404

 Központi szakképzési kerettanterv:
Mechatronikai technikus kerettanterv

autocad_01

A 9. évfolyamon a diákok megismerkednek a munkahelyek kialakításának általános szabályaival, közlekedési útvonalak, menekülési utak jelöléseivel, alapvető feladatokkal a tűzmegelőzés érdekében, anyagmozgatással, raktározással, munkahelyi renddel és hulladékkezeléssel.

 

autocad_02

A gépészeti alapozás keretében a diákok a rajztechnikai szabványokkal, a síkbeli ábrázolás módszereivel, különböző ábrák szerkesztésével foglalkoznak. Megtanulják a    szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok értelmezését, használatát. Megismerik a gépészeti technológiai dokumentációkat mint információhordozókat, azok formai és tartalmi követelményeit.

 

DSCF0437

A gépészeti alapozó gyakorlatok keretében megtanulják és gyakorolják a különböző eszközök és szerszámok használatát, alkatrészek szerelését (szegecselés, menetfúrás, menetmetszés, csavarkötések, ék- és reteszkötés, ragasztás).

eszterga_1

Megismerik a fűrészgép, szalagfűrész, keretes fűrészgép működését. Gyakorolják különböző tulajdonságú anyagok vágását, a gyalulást, a vésést. Esztergálási gyakorlatokat végeznek.

 

DSCF0422

A 10. évfolyamon az anyag és gyártásismeret keretein belül megismerkednek a különböző anyagok tulajdonságaival, megmunkálási lehetőségeivel, eszközökkel, anyaghibákkal, azok vizsgálatával, valamint a megmunkálás során alkalmazható különféle ellenőrző és mérőberendezésekkel.

 

DSCF0448

A 10. évfolyamos diákok a gépészeti alapozó gyakorlaton a csavarkötés kialakításával, fajtáival, menetek készítésével, menetmetszéssel, menetvágással, menetek felszabályozásával, menetjavító szerszámokkal foglalkoznak. A másik nagy terület a kötések kialakításánál a szegecskötés, ennek kialakítási technológiáját, anyagait, szerszámait tanulják meg

DSCF0433

A 11. évfolyamon megismerkednek a fűrészelés, gyalulás, fúrás, esztergálás, marás, köszörülés technológiáival, a műszaki ábrázolás területén olyan szabványos jelölésekkel, amelyek a gyártás technológiájára utalnak.

 

fogaskerek_01

A diákok megismerik a statikai módszereket, a síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálatát, igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) szerkesztését, számítását.

 

DSCF0456

A gyakorlati oktatás keretében megismerkedhetnek a gazdagon felszerelt mérőtermünkben a talpas tolómérővel, mélységmérővel, mikrométerrel, digitális mérőórával, mechanikai szögmérővel.

A mérések során megtanulják ellenőrizni a felületi-, helyzet- és alaktűrést. Fontos az is a gyakorlatban, hogy megállapítsák a kész munkadarab anyagjellemzőit. Ezen mérések közül a keménységmérésekkel, szakítóvizsgálattal, törésmechanikai vizsgálatokkal, korrózióvizsgálattal ismerkednek meg. Ezenkívül számos dinamikai vizsgálatot hajtanak végre.

DSCF0427

A gépi forgácsolás finommegmunkálás területén a diákok megismerik a köszörülés technológiáját: palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés.

 

DSCF0428 DSCF0429

A modern anyagmegmunkálás során a CAD technológiával ismerkednek meg. A gyártórendszerek és számítógéppel vezérelt berendezések, buszrendszerek, gyártásirányítás, gyártástervezés, CNC vezérlés, 2D CAD rajzok a modern technológia által nyújtott gyorsabb, pontosabb, megbízhatóbb termelést teszik lehetővé.

 

szereles_01

A 12. évfolyamon a tanulók a rendszert alkotó elemek összességével foglalkoznak. Műszaki rajzból rendszerek rajzaival, kapcsolási vázlatokkal, folyamatábrákkal és folyamatrendszerekkel, a technológiai jellegű és a kinematikai rajzok készítésének szabályaival ismerkednek meg.

A gépelemek területén a diákok az ék- és reteszkötéssel, a bordáskötéssel, a rugók feladatával, csoportosításával, a lengéscsillapítók, a csövek, csőszerelvények, tengelyek jellemzésével,  méretezésével, a csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemeivel, méretezésével, a tengelykapcsolók általános jellemzésével, a fékek kialakításával, általános jellemzésével, a hajtások kialakításával, méretezésével, jelölésével ismerkednek meg.

 

Minden vélemény számít!