Kifutó képzéseink: Elektrotechnika – elektronika szakmacsoport

Jelentkezési lap_technikusi képzésre

A középfokú szakképzés szakmai alapozó képzés, melynek során a diákok a villamos szakma alapvető ismereteit sajátíthatják el. A 4 éves képzés célja a pályaorientáció a villamos szakmák választására.

Mérőterem_111_02

Mérőterem

 A kerettanterv előírja, hogy mit kell tanítani, illetve milyen kimeneti kompetenciákkal kell rendelkeznie a diákoknak a képzés végén, azonban a cél eléréséhez viszonylag tág teret ad a tantestületeknek és az egyes pedagógusoknak.

Minden iskola megpróbálja a képzési rendszerét saját arculatához igazítani. Ez a szabadság jellemző a súlypontok kiválasztására éppúgy, mint a módszerek megválasztására.

Iskolánk szakmai munkaközössége speciális helyi tantervet készített, s ezt az iskola adottságaihoz igazította. A tanmenetek összeállításakor a tanítási-tanulási folyamat eredményességének növelése volt a célunk.

Robot futamMiben vagyunk mások, mint a többi iskola? A Mechatronikában mindig is próbáltuk kerülni a szakmai tárgyak tankönyvszagú oktatását. Szakmai tanáraink felkészültségének és – nem ritkán évtizedes – tapasztalatának köszönhetően az egyes témaköröket szemlélet alapján, az iparból vett gyakorlati példákkal illusztrálva tárgyaljuk. Ebben komoly segítséget nyújt számunkra, hogy több szakmai tanárunk elektronikai-mechatronikai fejlesztésekben is részt vett/vesz.

Ma már szlogenné vált a mondás: „Mechás vagy, megoldod!”. Diákjainkat az életre próbáljuk felkészíteni, ahol nem mindig tökéletesek a feltételek, ahol gyakran nehézségekkel találkozhatnak. Olyan diákokat szeretnénk képezni, akik megállják a helyüket az élet viszontagságaiban, és a problémákat, amelyekkel majd munkájuk során találkoznak, sikeresen megoldják.

Központi szakképzési kerettanterv: Elektronikai_technikus_kerettanterv

Diákjaink képet kapnak a munkahelyek kialakításának feltételeiről. A munka- és tűzvédelem mellett nagy hangsúlyt fektetünk az érintésvédelem témakörére. Megismertetjük tanulóinkat a jogszabályi környezettel és a gyakorlati tudnivalókkal is.

 A műszaki ismeretek tantárgy keretében az elektrotechnika alapjaival foglalkozunk. Megismerkednek a diákok a DC (egyenáramú) hálózatanalízissel. A képzés során a hangsúlyt az áramkörszemlélet kialakítására és a számítási példákra helyezzük a definíciós ismeretekkel szemben. Célunk, hogy a diákok megértsék az alapvető elektrotechnikai ismereteket.

A műszaki gyakorlatokat maximum 12 fővel, csoportos foglalkozás keretében, külön műhelyekben tartjuk.

 9. évfolyam

  A  9. évfolyamon a 3 órás gyakorlaton a villamos szakmákhoz elengedhetetlen alapvető ismeretek átadása történik, ahol a diákok megismerkednek a mechanikai megmunkálás szerszámaival; egyszerűbb megmunkálási feladatokat végeznek (pl. nyomtatott áramköri lemezek megmunkálása, doboz készítése); elsajátítják az elsődleges mérőeszközök használatát (tolómérő, laboratóriumi tápegység, digitális multiméter); majd a mechanikai és villamos kötésekkel foglalkoznak.

 DSC00145  DSC_0025
 forrasztopaka

 A 10. évfolyamon a műszaki ismeretek tantárgy keretében a villamos iparban elkerülhetetlen gépészeti ismeretekkel foglalkozunk, illetve a nyomtatott áramkörök heterogén felépítésével és az ezzel járó megmunkálási problémák tárgyalásával. 

 autocad_01

  műszaki rajz keretében a diákok a szabványok és a szakrajz alapjainak elsajátítása után különböző műszaki dokumentációk elemzésével bővítik ismereteiket. 

 autocad_02

  A számítógépes rajzoló programok közül az AutoCAD programmal gyakorolnak.

 10. évfolyam

  Az egyenáramú ismeretek átismétlése után tanulóink képet alkothatnak az áramköri elemek működéséről váltakozó áramú körben is.

 DSC00272  Az elektrotechnika gyakorlat keretében diákjaink nyomtatott áramköröket gyártanak, és egyenáramú méréseket végeznek. A különböző gyártási technológiák közül megismerkednek az egyedi és a sorozatgyártás lehetőségeivel is.

 Mérőterem_111_03

 

csillapitas_02

 A 11. évfolyamon az elektrotechnika tantárgy során a diákok olyan összefüggéseket ismernek meg, amelyek a villamos iparban speciálisnak tekinthetőek. Ilyen a BODE diagramok segítségével történő váltakozó áramú hálózatanalízis, a csillag-delta átalakítás, a  csomóponti potenciálok és a hurokáramok módszere.

fe  Az elektronika a kétpólusok átismétlése után a négypólus paramétereket tárgyalja, hogy a diákok a későbbi áramköröket egyszerűen tudják majd modellezni.
 Bemeneti ellenállás

 A fő témakör a félvezető eszközök (dióda, tranzisztor) működése és az ezekkel felépített áramkörök (egyenirányítók, stabilizátorok, erősítők).

 Unipoláris tranzisztor

 Az elektronika gyakorlat két mérésből és egy számítógépes műhelygyakorlatból áll. A mérések során a már megtanult műszerek kezelésének átismétlése után a váltakozó áramú mérőeszközök (függvénygenerátor és oszcilloszkóp) megismertetése történik.

 Eagle

 A számítógépes gyakorlaton nyomtatott áramkörök tervezését tanítjuk egy korszerű CAD – rendszer segítségével (Eagle).

 DSC_0081  Erősítő mérés
 Számláló áramkör

  A 12-es elektronikában megjelenik az integrált technika  a műveleti erősítő megismerésében. Az analóg áramkörök lezárása után az év nagyobbik részében a mai világunkat leginkább meghatározó digitális technika tárgyalása történik.

 DSC_0084

  A gyakorlati foglalkozásokon diákjaink lehetőséget kapnak erősítők vizsgálatára, digitális áramkörök építésére és mérésére. Az összetett, komplex feladatoknál összegződnek és kapcsolódnak össze igazán az eddig megtanult, részleteiben tárgyalt elektronikai ismeretek.

 DSC00245

 A digitális technika hatalmas területébe bepillantást nyerve lehetőség nyílik a kombinációs és szekvenciális hálózatok áramköri szinten, valamint programozás segítségével történő kialakítására. Az egyre nagyobb teret hódító mikrovezérlők alkalmazása és a PLC programozás ismerete jelentős előnyt jelent a munkaerőpiacon is.

 DSC_0088DSCF0411

Az irányítástechnika (vagy automatika) az ipari folyamatok esetén felmerülő vezérlési és szabályozási ismereteket foglalja össze. Tanulóinkat az alapfogalmak elsajátítása után gyakorlati feladatokkal (közlekedési jelzőlámpa-vezérlés, lépcsőházi automata, hőmérséklet szabályozása, motor fordulatszámának szabályozása, gyártósor üzemeltetése) segítjük hozzá a vezérlés és szabályozás mélyebb megértéséhez.

 

DSC_0102

 A gyakorlaton az elméleti ismereteiket szimulált és valós körülmények között is tesztelniük kell diákjainknak. Korszerű műhelyekkel rendelkezünk ahhoz, hogy a valós ipari körülményeket tudjuk demonstrálni (KUKA és Scorbot robotok, PLC-k, FESTO pneumatika és hidraulika).

DSC_0105 DSCF0414

Minden vélemény számít!