Tájékoztató az okleveles technikusképzésről

Mi az okleveles technikusképzés lényege?

• A program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok) – együttműködésén alapszik.
• A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot.
elso• A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.
• A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező (5 év).
• Az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanúgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe. A képzés felépítését az alábbi ábra szemlélteti.

Okleveles technikusképzés “keresztmetszetben”:

km

Melyek az okleveles technikusképzés előnyei?

• A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben részes felsőoktatási intézménybe.
• Az előre meghatározott kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányok időtartama lerövidülhet. A tudásbeszámítás feltételeit és a felsőfokú képzés időtartamát a technikum és a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodása rögzíti. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a 2 hallgató akár képzési területének bővítésére vagy munkavállalásra is tudja fordítani.
• A tanuló abban az esetben is kérelmezheti a megszerzett tudás elismerését, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább (a beszámítás az adott intézmény eljárásrendje szerint történik).
• A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a hallgatók felsőfokú duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt.
• A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.
• A technikumi képzés további előnyei:

  • közismereti oktatás a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban
  • a képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség
  • a szakmai vizsga a kötelező vizsgatárgyak mellett ötödik érettségi vizsgatárgyként kerül figyelembe vételre, emelt szintű vizsgaként
  • előrehozott érettségi vizsga lehetősége három tantárgyból
  • szakképzési ösztöndíj, a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatás
  • duális képzésben a minimálbér legalább 60%-ának megfelelő összegű munkabér
  • szociális helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtott támogatás
  • két szakma megszerzése ingyenes

Kiknek ajánlott az okleveles technikusképzés?

• azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket
• azoknak, akik érettségi végzettséggel szakmát kívánnak tanulni

Iskolánkban elektronika-elektrotechnika ágazatban automatikai technikus képzés indul és szerezhető okleveles technikus végzettség

Partner egyetemünk az Óbudai Egyetem.

Mikor lehet bekapcsolódni a programba?

A képzésbe jelentkezni lehet:
1. a középiskolai felvételi eljárás során – ebben az esetben a tanulóknak már 9. évfolyamtól biztos helye van a programban (azzal, hogy az első két évben ugyanazokat az ágazati alapismereteket tanulják, mint a nem okleveles osztályokban); 3
2. az ágazati alapoktatást követően – a szabad férőhelyek függvényében;
3. érettségi végzettséggel – a képzés ebben az esetben főszabályként kettő vagy három éves (a Szakmajegyzékben az adott szakmára meghatározottak szerint).

Az okleveles technikusképzésben való részvétel feltételei:

A programba tanulmányi eredményük figyelembevételével, előre meghatározott kritériumok alapján juthatnak be a jelentkezők.