A felvételi eljárás rendje

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

2020. október 20.
A középfokú iskolák – a Mechatronikai Technikum is – felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét.
2020. december 4.
A tanuló jelentkezése az egységes írásbeli felvételire, közvetlenül a vizsgát szervező iskolába.
2021. január 23. 10:00 – 12:00
Egységes írásbeli felvételi vizsgák (matematika, magyar nyelvi).
2021. január 29. péntek 8:00 – 16:00
A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése a Mechatronikai Technikumban.

Tájékoztató nyolcadikosoknak a központi felvételiről

 Kedves Felvételizők!

2021. január 23-án kerül sor a központi felvételi megírására. Részletes tájékoztató a vizsga menetéről itt található!


2021. február 8-ig
A tanulók értesítése a fenti felvételi vizsga eredményéről.
2021. február 19.
A jelentkezési lapok elküldése a középiskolákba.
2021. március 16.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala.
2021. március 22-23.
Tanulói adatlapok (tagozatsorrend) módosítása szükség esetén.
2021. április 30.
A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

JELENTKEZÉS

A tanulóknak jelentkezni a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező iskolába kell, így a Mechatronikai Technikumba is. „A tanulói jelentkezési lap” egységes.

  • Intézményünk OM kódja: 203031/015

Határidő: 2020. december 4.

A VIZSGA IDŐPONTJA

A 9. évfolyamra jelentkezők számára 2021. január 23-án 10 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Időpont: 2021. január 28. 14:00 Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal!

EREDMÉNY MEGISMERÉSE

A kijavított írásbeli dolgozatokat 2021. január 29-én 8-16 óráig meg lehet tekinteni iskolánkban. A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban- kizárólag a hivatalos javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – a megtekintést követő első munkanapon 16:00 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. Az értékelőlapokat 2021. február 8-ig postázzuk.
A központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból (matematika illetve magyar nyelv) valamennyi tagozatunkra jelentkező tanuló számára kötelező.

ISKOLÁNK FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI ÉS RÉSZLETES PONTSZÁMÍTÁSA

  • Szóbeli felvételit nem tartunk.
  • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 7. év végi és a 8. osztály félévi magatartás osztályzatokat is.
  • A jelentkezők felvétele a központi magyar és matematika írásbeli vizsga valamint az általános iskolából hozott pontok alapján történik.
  • A központi írásbeli vizsgán elért pontszámhoz (2*50 pont) hozzáadjuk a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi átlagának a tízszeresét (maximum 2*50 pont). AZAZ:

A 7. osztály évvégi tanulmányi átlaga szorozva 10-zel – maximum 50 pont
A 8. osztály félévi tanulmányi átlaga szorozva 10-zel – maximum 50 pont 
Magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap – maximum 50 pont 
Matematika központi írásbeli feladatlap – maximum 50 pont 
A felvételi eljárás során összesen szerezhető 200 pont

Minden tagozatunkra egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) szükséges!

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ JELENTKEZŐRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK

Azok a tanulók, akik rendelkeznek szakértői véleménnyel, ennek leadásával a törvény által biztosított kedvezményeket megkapják.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy szíveskedjenek a felvételi laphoz csatolni a szakértői véleményt, különben nem áll módunkban figyelembe venni a tanuló speciális helyzetét!