Hibrid órarend

ÉRVÉNYES: 2020.10.05-től visszavonásig

digi

Az osztályok a táblázatba beírt napokon otthonról, míg az oktató az intézmény kijelölt tanterméből kapcsolódik a tanítási órába. Az osztályok a többi napot az iskolában töltik.

A digitális munkarend kialakítása során törekedtünk arra, hogy a gyakorlati órák mindenképpen kontakt oktatás során történjenek, vagyis annak az osztálynak, amelyiknek aznap van szakmai gyakorlata nem lehet digitális munkarendben, itt vannak az iskolában.

Felhívjuk azon tanulók figyelmét, akik a digitális napokra étkezést igényeltek, gondolják át, el tudják-e fogyasztani az ebédet az iskolában, vagy időben gondoskodjanak a lemondásról!

Azok a tanulók, akiknek van nyilatkozata a vírus mentességről, nincs megfelelő informatikai eszközük, vagy nem rendelkeznek internet eléréssel, az iskolában részt vehetnek az oktató által tanteremben megtartott digitális tanórán.

A digitális munkarendre/napra a digitális házirend vonatkozik.
A CENTRUM illetve a vezetőség által kijelölt felületeket kell használni az online oktatáshoz.

Tanórák szabályozása a digitális munkanapokon (digitális házirend) 

 • A tanítás az érvényben lévő órarend alapján folytatódik.
 • A tanár köteles az órakezdés időpontjában az órát elkezdeni a TEAMS/DISCORD felületen, a tanuló pedig köteles az órába aznap órarend szerint bekapcsolódni!
 • A Kréta rendszer felületén keresztül köteles minden kolléga a tanórák tananyagát vezetni, a házi feladatot rögzíteni és a számonkérés időpontját és módját meghatározni.
 • A Tanuló kötelessége a Kréta napló naprakész nyomon követése és az ott található feladatok elvégzése.
 • A tanuló köteles betartani a szaktanár adta határidőt a feladatok teljesítésére. Amennyiben a diák késedelmesen adja be a kiadott feladatot, a szaktanár egyénileg bírálja el annak értékelését.
 • Feladatok beadása: A kiadott feladatokat a tanár által kért formátumban és a megadott platformra küldje a tanuló.
 • Magatartás, szorgalom: A digitális munkarend ideje alatt a magatartást és a szorgalmat érdemjeggyel értékeljük. A magatartási problémákat az e-naplón keresztül jelezzük a szülőknek.
 • Hiányzás: A digitális napon való jelenlét kötelező. A tanuló esetleges hiányzását kérjük az osztályfőnököknek lehetőleg előre jelezni. Orvosi igazolással (táppénzes igazolás), betegség idején természetesen a hiányzás igazolt.
 • Értékelés, osztályozás: A digitális munkarend során is minden tantárgyból rendszeresen értékeljük a tanulók munkáját. Az oktató az órai feladatot közvetlenül az órán és/vagy utána minden illetve egyes tanulót felszólítva bekérheti. A feladat vissza nem küldése az oktató által ismertetett következménnyel jár, melyről a tanulót tájékoztatja. A kért feladatok a kontakt órán is ellenőrzésre kerülhetnek!
 • A számonkérések többségét a kontakt órákon valósítjuk meg.
 • Digitális munkarend esetén a házirend szabályai is érvényesek. (Öltözködési, viselkedési normák betartása, hang és képfelvételek készítése, stb.). Az online felületeken kizárólag a tananyaghoz kapcsolódó tartalmak kerülhetnek megosztásra. Ennek megsértése esetén a házirendben megfogalmazott fegyelmi eljárási rend lép életbe.

                                                                 Nagy Endre László
mb.tagintézményvezető