Online tanítás

Csengetési rend az online tanítás alatt:

 

 mechaweb_com_17 Becsengetés Kicsengetés
1. óra 8.00 8.40
2. óra 8.50 9.30
3. óra 9.40 10.20
4. óra 10.30 11.10
5. óra 11.20 12.00
6. óra 12.10 12.50
7. óra 13.00 13.40
8. óra 13.50 14.30
9. óra 14.40 15.20

Tanórák szabályozása a digitális munkanapokon (digitális házirend) 

 • A tanítás az érvényben lévő órarend alapján folytatódik.
 • A tanár köteles az órakezdés időpontjában az órát elkezdeni a TEAMS/DISCORD felületen, a tanuló pedig köteles az órába aznap órarend szerint bekapcsolódni!
 • A Kréta rendszer felületén keresztül köteles minden kolléga a tanórák tananyagát vezetni, a házi feladatot rögzíteni és a számonkérés időpontját és módját meghatározni.
 • A Tanuló kötelessége a Kréta napló naprakész nyomon követése és az ott található feladatok elvégzése.
 • A tanuló köteles betartani a szaktanár adta határidőt a feladatok teljesítésére. Amennyiben a diák késedelmesen adja be a kiadott feladatot, a szaktanár egyénileg bírálja el annak értékelését.
 • Feladatok beadása: A kiadott feladatokat a tanár által kért formátumban és a megadott platformra küldje a tanuló.
 • Magatartás, szorgalom: A digitális munkarend ideje alatt a magatartást és a szorgalmat érdemjeggyel értékeljük. A magatartási problémákat az e-naplón keresztül jelezzük a szülőknek.
 • Hiányzás: Az online tanítás alatt a jelenlét kötelező. A tanuló esetleges hiányzását kérjük az osztályfőnököknek lehetőleg előre jelezni. Orvosi igazolással (táppénzes igazolás), betegség idején természetesen a hiányzás igazolt.
 • Értékelés, osztályozás: A digitális munkarend során is minden tantárgyból rendszeresen értékeljük a tanulók munkáját. Az oktató az órai feladatot közvetlenül az órán és/vagy utána minden illetve egyes tanulót felszólítva bekérheti. A feladat vissza nem küldése az oktató által ismertetett következménnyel jár, melyről a tanulót tájékoztatja.
 •  A számonkéréseket online formában a tanár által kért módon valósítjuk meg.
 • Digitális munkarend esetén a házirend szabályai is érvényesek. (Öltözködési, viselkedési normák betartása, hang és képfelvételek készítése, stb.). Az online felületeken kizárólag a tananyaghoz kapcsolódó tartalmak kerülhetnek megosztásra. Ennek megsértése esetén a házirendben megfogalmazott fegyelmi eljárási rend lép életbe.

                                                                 Nagy Endre László
mb.tagintézményvezető