Felvételizőknek

suli

Tájébrai)koztató a központi írásbeli vizsgára (középiskola 9. évfolyam) jelentkezők számára

Vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat)
magyar nyelv:          10:00 – 10:45
matematika:            11:00 – 11:45

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve ha a jelentkezéskor leadott szakértői véleményre az iskola által kiadott határozat tartalmazza a segédeszköz használatát.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 45 perccel jelenjen meg az alábbi helyszínen: Aula
A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
  • az iskolától kapott értesítőt.

Kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:
január 23, 8:00-15:00 óráig, a vizsgabehívón feltüntetett teremben
Kérem a beosztás pontos betartását.

Észrevétel:
A vizsgázó észrevételeit a dolgozat megtekintését követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.
Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt.  Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani.

Értékelő lap átvétel:
A központi írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot 2020. február 6-án 8:00-15:00-ig vehetik át a tanulók az iskola Titkárságán.

Dr. Majorosi Anna tagintézmény-vezető

csík

Jelentkezési lap a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgájára

A 2020/2021-es tanévben induló, érettségit adó szakgimnáziumi képzéseink:

0140 TAGOZATI KÓD: Elektronikai technikus
Elektronika és elektrotechnika ágazat 1+5 éves képzése, amely az angol nyelvi előkészítő évfolyam után érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása.
Ez a képzés ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, irányítása.
A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás műszaki felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

0141 TAGOZATI KÓD: Automatikai technikus
Az elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az automatikai technikus az automatizált gépek, berendezések, rendszerek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végző szakember.
A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC (programozható logikai vezérlő) ismeretekkel rendelkezik.
Ez a képzés ajánlott minden olyan fiatal számára, aki műszaki érdeklődéssel és jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, mert ezzel a szakmával a végzett fiatalok felkészültek a 4. ipari forradalom kihívásaira. A szakmát választók a XXI. század ígéretes szakembereivé válhatnak, akik kiemelkedő elhelyezkedési eséllyel bírnak a munkaerő-piacon. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

0143  TAGOZATI KÓD: Mechatronikai technikus
A specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A mechatronikai technikusok magas automatizáltságú termelő berendezések, berendezéscsoportok hibameghatározását végzik, a hidraulikus, pneumatikus, IT, vezérlés, villamosrendszerekben hibajavítást végezek, mindemellett alkatrészeket gyártanak.
Ezt a képzést ajánljuk minden műszaki érdeklődésű  fiatal számára, aki szeret gépeket szerelni, javítani, a gépek működését megismerni, megérteni, hibáikat megjavítani. A képzést választók alkalmasak a műszaki felsőoktatásban tanulmányokat folytatni.

Középfokú iskola felvételi eljárásának rendje:

A jelentkezők felvétele a központi magyar és matematika írásbeli vizsga valamint az általános iskolából hozott pontok alapján történik. Szóbeli felvételit nem tartunk.
A központi írásbeli vizsgán elért pontszámhoz (2*50 pont) hozzáadjuk a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi átlagának a tízszeresét (maximum 2*50 pont). A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 7. év végi és a 8. osztály félévi magatartás osztályzatokat is.
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
A felvétel feltétele valamennyi képzésben az egészségügyi alkalmassági követelményeknek (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) való megfelelés.

A képzésleírások bővebben elérhetők: https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf alatt.

 Az érettségi vizsgát követően az alábbi szakképesítéseket lehet iskolánkban megszerezni:

54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS
54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS
523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS ( egyéves és kétéves képzés)
523 06 HÁZTARTÁSI GÉPSZERVÍZ SZAKTECHNIKUS (emelt szintű szakképesítés-ráépülés)

Duális képzési partnereink a Siemens Zrt. és a Knorr-Bremse Járműrendszerek Hungária Kft.

Minden vélemény számít!