Felvételizőknek és a képzéseink iránt érdeklődőknek

Kedves  leendő kilencedik osztályos tanulók! Kedves szülők, gondviselők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Mechatronika új diákjaként.

A beiratkozás 2020. június 22-én (hétfőn) 800-1200 óra között lesz.

Kérjük, valamelyik szülővel, gondviselővel vagy más felnőtt kísérővel jöjjenek be aznap új iskolájukba. Kérem, hogy mindenki maszkban érkezzen, hiszen a járványügyi helyzet ezt még indokolja.

A beiratkozáshoz hozzák magukkal:

  • a Diákigazolvány igényléshez a kormányablakban kapott „Nemzeti Egységes Kártyarendszer – Adatlap” fénymásolatát,
  • az általános iskolai bizonyítványt,
  • 2 db névvel, lakcímmel ellátott igazolványképet és
  • kitöltve az alábbi adatlapokat: Gondviselői nyilatkozat
    Személyi  adatlap_2020

Iskolánkban beléptető rendszer működik, a tanulók nevükre szóló kártyával jöhetnek be, illetve hagyhatják el az épületet.

Az iskolai étkezéssel és a befizetéssel kapcsolatos tudnivalók augusztus végén az iskola honlapján lesznek megtalálhatók.

Augusztus végén (augusztus 24. után) Gólya-napot szervezünk napközben a tanulóknak, délután pedig szeretettel várjuk a szülőket és gondviselőket is egy kötetlen beszélgetésre az iskola kertjében. A Gólya-napot az akkor aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően fogjuk szervezni vagy évfolyam szinten vagy az osztályoknak külön-külön. Kérjük, hogy augusztus elejétől figyeljék honlapunkat (www.mechatronika.hu).

A beiratkozásnál fizetendők:

  • a belépőkártyára 2.000 Ft használati díj,
  • a testnevelési órákhoz szükséges iskolai póló: 3.000 Ft/db.
  • a Gólya-nap étkezésére: 2.500 Ft.

Kérjük, szíveskedjenek a gyorsabb ügyintézés érdekében, a befizetendő összeget külön-külön kiszámolva (ha meg tudják oldani, akkor külön borítékban) hozni!

 Budapest, 2020. május 29.
Üdvözlettel:                             Dr. Majorosi Anna     igazgató sk
(Fénymásolni lehet az iskola könyvtárában, a gép 10 Ft bedobásával működik.)

A fenti levél itt tölthető le

A szakmai egészségügyi alkalmassághoz szükséges orvosi vizsgálatot a járványügyi kockázat miatt szeptemberben fogjuk elvégezni.
Kérem Önöket, hogy ha mégsem a mi iskolánkat választanák, jelezzék az info@mechatonika.hu e-mail címre.

Felvételi jegyzék

 

suli

Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanévben induló, érettségit adó szakgimnáziumi képzéseink:

Elektronika és elektrotechnika ágazat: 

szakmakép

1. Elektronikai technikus
2. Automatikai technikus

0140 TAGOZATI KÓD: Elektronikai technikus
Elektronika és elektrotechnika ágazat 1+5 éves képzése, amely az angol nyelvi előkészítő évfolyam után érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása.
Ez a képzés ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, irányítása.
A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás műszaki felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

0141 TAGOZATI KÓD: Automatikai technikus
Az elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az automatikai technikus az automatizált gépek, berendezések, rendszerek szerelését, üzembe helyezését, karbantartását végző szakember.
A képzés során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC (programozható logikai vezérlő) ismeretekkel rendelkezik.
Ez a képzés ajánlott minden olyan fiatal számára, aki műszaki érdeklődéssel és jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, mert ezzel a szakmával a végzett fiatalok felkészültek a 4. ipari forradalom kihívásaira. A szakmát választók a XXI. század ígéretes szakembereivé válhatnak, akik kiemelkedő elhelyezkedési eséllyel bírnak a munkaerő-piacon. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

Specializált gép- és járműgyártás ágazat:

szakmakép2

3. Mechatronikai technikus

0143  TAGOZATI KÓD: Mechatronikai technikus
A specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A mechatronikai technikusok magas automatizáltságú termelő berendezések, berendezéscsoportok hibameghatározását végzik, a hidraulikus, pneumatikus, IT, vezérlés, villamosrendszerekben hibajavítást végezek, mindemellett alkatrészeket gyártanak.
Ezt a képzést ajánljuk minden műszaki érdeklődésű  fiatal számára, aki szeret gépeket szerelni, javítani, a gépek működését megismerni, megérteni, hibáikat megjavítani. A képzést választók alkalmasak a műszaki felsőoktatásban tanulmányokat folytatni.

Amennyiben informálódni szeretnének az új szakképzési törvényről, azt itt tehetik meg:

Középfokú iskola felvételi eljárásának rendje:

A jelentkezők felvétele a központi magyar és matematika írásbeli vizsga valamint az általános iskolából hozott pontok alapján történik. Szóbeli felvételit nem tartunk.
A központi írásbeli vizsgán elért pontszámhoz (2*50 pont) hozzáadjuk a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi átlagának a tízszeresét (maximum 2*50 pont). A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 7. év végi és a 8. osztály félévi magatartás osztályzatokat is.
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
A felvétel feltétele valamennyi képzésben az egészségügyi alkalmassági követelményeknek (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) való megfelelés.

 Az érettségi vizsgát követően az alábbi szakképesítéseket lehet iskolánkban megszerezni:

54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS
54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS
523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS ( egyéves és kétéves képzés)
523 06 HÁZTARTÁSI GÉPSZERVÍZ SZAKTECHNIKUS (emelt szintű szakképesítés-ráépülés)

Duális képzési partnereink a Siemens Zrt. és a Knorr-Bremse Járműrendszerek Hungária Kft.

Minden vélemény számít!