Felvételizőknek

Tisztelt Szülők, Érdeklődő Nyolcadikosok!

Központi írásbeli vizsga

Időpontja: 2018. január 20. (szombat)
magyar nyelv 10.00–10.45
matematika 11.00–11.45

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Kivéve ha a jelentkezéskor leadott Szakértői véleményre az iskola által kiadott Határozat tartalmazza a segédeszköz használatát.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 45 perccel jelenjen meg az alábbi helyszínen: Aula

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
  • az iskolától kapott értesítőt.

Kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:
125., 128. teremben megírt dolgozatok megtekintése: 2018. január 29. 8.00-15.00
130., 132., 228. teremben megírt dolgozatok megtekintése: 2018. január 30. 8.00-15.00
ebédlő, 229. teremben megírt dolgozatok megtekintése: 2018. január 31. 8.00-15.00
Kérem a beosztás pontos betartását.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
A központi írásbeli vizsga eredményéről az Értékelő lapot 2018. február 7-8-án 8.00-15.00-ig vehetik át a tanulók az iskola Titkárságán.

Bemutatkozunk: Film a MECHÁRÓL!

És egy másik : Kuk(t)a robot a Mechában:)

Iskolánk eszközparkja egy FANUC LR MATE 200 ID robottal bővült:  Mecha robot videó

Szórólap felvételire

A 2018/2019. tanévben induló nappali tagozatos szakgimnáziumi osztályaink:
0140 kód: 1 év nyelvi előkészítőt követően (angol nyelv heti 13 óra, német nyelv heti 5 óra) + 4 évfolyam, Villamosipar és elektronika ágazat
0141 kód: 4 évfolyam, Villamosipar és elektronika ágazat, angol nyelv
0143 kód: 4 évfolyam, Gépészet ágazat, angol nyelv

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT KÖVETŐEN AZ ALÁBBI SZAKKÉPESÍTÉSEKET LEHET ISKOLÁNKBAN MEGSZEREZNI:

  • 54 523 02 ELEKTRONIKAITECHNIKUS
  • 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS
  • 55 523 06 HÁZTARTÁSI GÉPSZERVÍZ SZAKTECHNIKUS (emelt szintű szakképesítés-ráépülés)

Iskola neve: Budapesti Gépészeti SZC Mechatronikai Szakgimnáziuma
OM azonosító: 203031
Feladatellátási hely: 015
1118 Budapest, Rétköz utca 39.
Postázási cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

FELVÉTELI ELJÁRÁS: A jelentkezők felvétele a központi magyar és matematika írásbeli vizsga valamint az általános iskolából hozott pontok alapján történik. Az írásbeli vizsgán elért pontszámhoz (2*50 pont) hozzáadjuk a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi átlagának a tízszeresét (maximum 2*50 pont). A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 7. év végi és a 8. osztály félévi magatartás osztályzatokat is.

Iskolánkban szóbeli elbeszélgetést nem tartunk.

A felvétel feltétele valamennyi képzésben az egészségügyi alkalmassági követelményeknek (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) való megfelelés.

Jelentkezési lap

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően INGYENES FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ tanfolyamot indítunk.

Az iskola tanárai által tartott foglalkozások alkalmanként 1,5-1,5 órások.
Matematika: szombatonként 9.00-tól
Időpontok: 2017. december 2., 9., 16., 2018. január 6., 13.
Magyar: hétfőnként 16.00-tól
Időpontok: 2017. december 4., 11., 18., 2018. január 8., 15.
Jelentkezés:
személyesen: a titkárságon
telefonon: 06-1-2461367/117
e-mailben: info@mechatronika.hu (tanuló neve, tantárgy(ak) megnevezése)

Szokolainé Takács Erzsébet
igazgató

 

Minden vélemény számít!