Felvételizőknek

suli

A beiratkozással, tankönyvrendeléssel és a tanévkezdéssel kapcsolatos 1. szülői értekezletet 2019. május 6-án, hétfőn 17.00 órakor tartjuk iskolánk Görög színházában.

 Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szokolainé Takács Erzsébet igazgató sk. 

Végleges_felvételi névsor

Központi írásbeli vizsga a középiskola 9. évfolyamára jelentkezők számára
Vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat)
magyar nyelv:           10.00 – 10.45
matematika:             11.00 – 11.45
Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Kivéve ha a jelentkezéskor leadott Szakértői véleményre az iskola által kiadott Határozat tartalmazza a segédeszköz használatát.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 60 perccel jelenjen meg az alábbi helyszínen: Aula
A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
  • az iskolától kapott értesítőt.

Kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:
helyszín:  a 232-es terem, 8.00-15.00

  • a 130. teremben és az Ebédlőben megírt dolgozatok megtekintése: január 24.
  • a 125., 128., 132. teremben megírt dolgozatok megtekintése: január 25.

Kérem a beosztás pontos betartását.
Észrevétel:
A vizsgázó észrevételeit a dolgozat megtekintését követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.
Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt.
 Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

Értékelő lap átvétel:
A központi írásbeli vizsga eredményéről az „Értékelő lap”-ot 2019. február 5-6-án 8.00-15.00-ig vehetik át a tanulók az iskola Titkárságán.

 

Tájékoztató leendő tanulóinknak!

A 2019/2020. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYAINK:
0140 kód: Nyelvi előkészítő osztály – villamosipar és elektronika ágazat (1+4 éves képzés, idegen nyelv: heti 13 óra angol, heti 5 óra német)
Az érettségi vizsga után 1 éves automatikai technikus vagy elektronikai technikus szakképesítés.

 0141 kód: Villamosipar és elektronika ágazat (4 éves képzés, idegen nyelv: angol).
Az érettségi vizsga után 1 éves automatikai technikus vagy elektronikai technikus szakképesítés.

 0143 kód: Gépészet ágazat (4 éves képzés, idegen nyelv: angol).
Az érettségi vizsga után 1 éves mechatronikai technikus szakképesítés.

FELVÉTELI ELJÁRÁS:
A jelentkezők felvétele a központi magyar és matematika írásbeli vizsga valamint az általános iskolából hozott pontok alapján történik. Szóbelit nem tartunk.
A központi írásbeli vizsgán elért pontszámhoz (2*50 pont) hozzáadjuk a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi átlagának a tízszeresét (maximum 2*50 pont). A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 7. év végi és a 8. osztály félévi magatartás osztályzatokat is.

A felvétel feltétele valamennyi képzésben az egészségügyi alkalmassági követelményeknek (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) való megfelelés.

Jelentkezési lap központi felvételi írásbeli vizsgára

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM:
A Mechatronikai Szakgimnázium ebben az évben is indít magyar és matematika felvételi előkészítőt, melyre az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet jelentkezni.
Magyar nyelvből hétfőnként 2*45 perc.
Időpontok:  december 3, 10, 17, január 7, 14, 16h-18h-ig;
Matematikából szombatonként 2*45 perc.
Időpontok: november 17, 24, december 8, január 5, 12 , 9h-11h-ig

BEISKOLÁZÁSI PROGRAMJAINK:

  • A nagy érdeklődésre való tekintettel  2018. december 5-én, szerdán 8.00-kor és 9.00-kor iskolanéző programot hirdetünk. Szeretettel várjuk az érdeklődő nyolcadikosokat és szüleiket!
    Regisztráció nem szükséges.

 A honlapunkon www.mechatronika.hu minden információ megtalálható.

Ha azon túlmenően szeretne többet tudni, írjon az igazgato@mechatronika.hu emailre.

Letölthető tájékoztató

Minden vélemény számít!