Tankönyvellátás 2019/2020

Tájékoztató a 2019/2020. tanévi tankönyvellátásról

 1. A tankönyvrendelés
  Az iskola elkészíti a KELLO tankönyvrendelési felületén a következő tanévi tankönyvrendelést.

Kérem a szülőket az alábbiakra:

 • A KELLO által biztosított felületen (szuloifelulet.kello.hu) ellenőrizzék az iskola által felvitt tanulói adatokat. Határidő: 2019. április 19-24.
 • A KELLO által biztosított felületen jelöljék meg, hogy az iskola által rendelt tankönyvekből melyik az, amire esetlegesen nem tartanak igényt. Határidő: 2019. április 19-24.
 • Aki jogosult ingyen tankönyvre (NORMATIV TÁMOGATÁS), az az iskola honlapján mechatronika.hu/információk/letölthető nyomtatványok-nál megtalálja az ingyen tankönyvhöz kitöltendő Igénylőlapot, amelyet kitöltve, a megfelelő igazolásokkal együtt 2019. május 30-ig az iskola titkárságán adható le.

 FELHÍVOM FIGYELMÉT, amennyiben a megadott határidőig nem jelzi, ha valamelyik könyvet nem kéri, akkor minden tankönyv megrendelésre kerül a tanuló részére.
Az ingyen tankönyv jogosultság határidőre való beküldésének elmulasztása jogvesztő.
TÁJÉKOZTATOM, hogy az ingyen tankönyveket elsősorban könyvtári állományból biztosítjuk. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 15871/2019/KOZNEVTART levél szerint:
„Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, azokat az iskolai könyvtári állomány nyilvántartásába kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszajuttatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek…”

 1. A 2019/2020. tanévre igényelt tankönyveket a tanuló az iskolában fogja megkapni.

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt, egy egyszerűsített átadás/átvételi bizonylat kíséretében.
Javasoljuk, hogy a befizetést követően a feladóvevényt őrizzék meg.

 1. Befizetési határidő: 2019. szeptember 15.

A befizetés módjai:

 • készpénzzel, bankkártyával, a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módon,
 • banki átutalással: a KELLO számlájára (a közleményben szerepelni kell a tanuló nevének és a 11 jegyű oktatási azonosítójának),
 • bankkártyával – regisztrációt követően – az online a szülői felületen keresztül. Ez esetben a számlát is on-line tölthetik le.

 A visszáru

A fizetős diákok esetében, amennyiben mégsem tart igényt a szülő a megrendelt tankönyvekre, akkor élhet elállási jogával, és 2019. szeptember 15-ig küldheti vissza a tankönyvet a KELLO részére.
Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft (Üllői raktár) Budaörs OLK 1000
A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

 Az ügyfélszolgálat elérhetősége

A KELLO Ügyfélszolgálatának központi telefonszáma: +36 1 237 6900
E-mail címe: ugyfelszolgalat@kello.hu
A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Budapest, 2019. április 8.                 Szokolainé Takács Erzsébet igazgató