Tankönyv

A tankönyvosztás tudnivalói:

A tankönyveket a tanulók 2017. szeptember 1-től kapják meg az iskolában.
A 9. évfolyamos tanulók tankönyveiket ingyen kapják.
Felhívom a figyelmét azon 10-12. évfolyamos tanulóknak, akik ingyentankönyv támogatásban részesülnek, hogy amennyiben lejárt a kedvezményre jogosultság igazolásuk, azt hozzák magukkal a tankönyvátvételhez.

Amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 1. napjáig nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 5-éig a szülő köteles befizetni.

Szokolainé Takács Erzsébet igazgató

10-12.évf-szülői tájékoztató 2017-18

Tájékoztató a 2017/2018. tanévi tankönyvigényléshez

  1. A tankönyvrendelés:

Az iskola a KELLO-nak elküldte a következő tanévi tankönyvrendelést.

Kérem a szülőket az alábbiakra:

  • A KELLO által biztosított https://szuloifelulet.kello.hu felületen ellenőrizzék az iskola által felvitt tanulói adatokat. Határidő: 2017. április 20-25 között.
  • A KELLO által biztosított felületen jelöljék meg, hogy az iskola által rendelt tankönyvekből melyik az, amire esetlegesen nem tartanak igényt. Határidő: 2017. április 20-25 között.
  • Aki jogosult ingyen tankönyvre (NORMATIV TÁMOGATÁS), az az iskola honlapján mechatronika.hu/információk/letölthető nyomtatványok-nál megtalálja az ingyen tankönyvhöz kitöltendő Igénylőlapot, amelyet kitöltve, a megfelelő igazolásokkal együtt 2017. május 30-ig az iskola titkárságán adhat le.

FELHÍVOM FIGYELMÉT, amennyiben a megadott határidőig nem jelzi, ha valamelyik könyvet nem kéri, akkor minden tankönyv megrendelésre kerül a tanuló részére.

Az ingyen tankönyv jogosultság határidőre való beküldésének elmulasztása jogvesztő.

 TÁJÉKOZTATOM, hogy az ingyen tankönyveket elsősorban könyvtári állományból biztosítjuk.

2. A 2017/2018. tanévre igényelt tankönyveket a tanuló az iskolában fogja megkapni.

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt, egy egyszerűsített átadás/átvételi bizonylat kíséretében.
Kérjük, hogy a befizetést követően a feladóvevényt őrizzék meg.

3. Befizetési határidő: 2017. szeptember 15.

A befizetés módjai:

  • készpénzzel, bankkártyával: a postahivatalokban,
  • iskolakezdési utalvánnyal: a kijelölt postahivatalokban,
  • banki átutalással: a KELLO számlájára (a közleményben szerepelni kell a tanuló nevének és a 11 jegyű oktatási azonosítójának),
  • bankkártyával: (Mastercard, Maestro, Visa) – regisztrációt követően – az online a szülői felületen keresztül. Ez esetben a számlát is on-line tölthetik le.

4A visszáru

A fizetős diákok esetében, amennyiben mégsem tart igényt a szülő a megrendelt tankönyvekre, akkor élhet elállási jogával, és 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a tankönyvet a KELLO részére. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

5Az ügyfélszolgálat elérhetősége

A KELLO Ügyfélszolgálatának központi telefonszáma: +36 1 237 6900
E-mail címe: ugyfelszolgalat@kello.hu
A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.
Budapest, 2017. április 6.

Szokolainé Takács Erzsébet