Letölthető nyomtatványok

Jelentkezési lap_technikusi képzésre
Beléptető-kártya-használatának-rendje

DIÁKIGAZOLVÁNY-igénylés
Igénylőlap-tanulói-tankönyvtámogatáshoz_10-12
jelentkezési-lap-komplex-vizsgára
jelentkezési-lap-mellékszakképesítő-vizsgához-2020
Személyi adatlap 
Anamnesztikus lap
Összesítőlap a közösségi szolgálatról
Igénylőlap-tanulói-tankönyvtámogatáshoz_10-12


Információk Bizonyítvány másodlat kiállításáról:

Kérelem-bizonyítvány-másodlathoz

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 96. § (6) bekezdése szerint:
„Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.”
Az iskolai bizonyítványmásodlat illetéke 3000,-Ft, amelyet a kérelemmel kell benyújtani az intézménynek (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján.). *A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
–Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, melyik évben hol végzett, milyen tagozaton, melyik osztályban, valamint az érettségi vagy szakmunkás vizsgáról, vagy a szakközépiskolai bizonyítványról kér másodlatot.

Névváltozás miatt igazgatási díjat kell fizetni, melynek mértéke a mindenkori minimálbér 10 %-a, melyet az iskolában kell befizetni.
Ügyintézési határidő max. 30 nap