Monthly Archives: június 2019

A 2019. évi augusztusi javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalók

 1. Csak azok a tanulók javítóvizsgázhatnak augusztusban, akik a tanév végén 1 vagy 2 vagy 3 tárgyból nem teljesítették a követelményeket. Aki ennél több tárgyból bukott, annak a tanévet meg kell ismételnie.
 2. Nem lehet javítóvizsgát tenni szakmai gyakorlati tárgyból, illetve szakmai mérésből. (Aki a tanév végén ezekből a tárgyakból elégtelen osztályzatot kapott évfolyamot köteles ismételni.)
 3. Egy napra 3 írásbeli illetve 3 szóbeli vizsga szervezhető.
 4. Az írásbeli vizsgák 60 percesek.
 5. Vizsgaformák:
 • írásbeli és szóbeli: angol nyelv, német nyelv, irodalom, történelem, tantárgyakból,
 • írásbeli: matematika, fizika, szakmai elméleti tantárgyakból,
 • írásbeli (szükség esetén szóbeli): elektrotechnika, elektronika tantárgyakból.
 • gyakorlati feladatsor: informatika tantárgyból.
 1. A javítóvizsgán a megadott időpontban, pontosan és rendes öltözetben kell megjelenni íróeszközzel (kék vagy fekete golyóstoll) és a vizsgán használható eszközökkel.
 2. A javítóvizsgát a bizonyítvány leadásával lehet megkezdeni, amelyet az első vizsganapon kell leadni a felügyelő/vizsgáztató tanárnak.
 3. A vizsgaidőpontok augusztus 22-től az iskolai honlapon, és a bejáratnál tekinthetők meg.

Szokolainé Takács Erzsébet  igazgató

Bárczy István Díj

Rakonczai György

Budapest Főváros Közgyűlése Bárczy István Díjat adományozott Rakonczai Györgynek iskolánk matematikatanárának.
Nagyfokú empátiával, segítőkészséggel és kiváló szakmai tudással végzett tanári és osztályfőnöki munkája, valamint mintaként szolgáló emberi magatartása elismeréseként.

További információk.
Gratulálunk!