Monthly Archives: június 2018

Nyári ügyintézés

Iskolánkban a nyári szünet alatti tanulói ügyintézés szerdánként 8.00 – 12.00 között az alábbi beosztás szerint lesz:
2018. július 4. , 11., 18., 25.
2018. augusztus 1., 8., 15., 22.
Szokolainé Takács Erzsébet igazgató

A 2018. évi augusztusi javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalók

 1. Csak azok a tanulók javítóvizsgázhatnak augusztusban, akik a tanév végén 1 vagy 2 vagy 3 tárgyból nem teljesítették a követelményeket. Aki ennél több tárgyból bukott, annak a tanévet meg kell ismételnie.
 2. Nem lehet javítóvizsgát tenni szakmai gyakorlati tárgyból, illetve szakmai mérésből. (Aki a tanév végén ezekből a tárgyakból elégtelen osztályzatot kapott évfolyamot köteles ismételni.)
 3. Egy napra 3 írásbeli illetve 3 szóbeli vizsga szervezhető.
 4. Az írásbeli vizsgák 60 percesek.
 5. Vizsgaformák:
 • írásbeli és szóbeli: angol nyelv, német nyelv, irodalom, történelem, tantárgyakból,
 • írásbeli: matematika, fizika, gépészet emelt, műszaki rajz, műszaki ismeretek, mechatronikai alapozó feladatok, gépészeti alapozó feladatok tantárgyakból,
 • írásbeli (szükség esetén szóbeli): elektrotechnika, elektronika tantárgyakból,
 • szóbeli: etika tantárgyból,
 • prezentáció: projektből,
 • portfólió készítés: foglalkoztatás II. tantárgyból.
 1. Az egyes tantárgyak minimumkövetelménye az iskola honlapján megtalálható, egyéb tájékoztatást a szaktanár ad.
 2. A javítóvizsgán a megadott időpontban, pontosan és rendes öltözetben kell megjelenni íróeszközzel (kék vagy fekete golyóstoll) és a vizsgán használható eszközökkel.
 3. A javítóvizsgát a bizonyítvány leadásával lehet megkezdeni, amelyet az első vizsganapon kell leadni a felügyelő/vizsgáztató tanárnak.
 4. A vizsgaidőpontok augusztus 22-től az iskolai honlapon, és a bejáratnál tekinthetők meg.

Budapest, 2018. június 18.     Szokolainé Takács Erzsébet     igazgató